Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregister-oppgaven

En regelmessig og viktig innlevering

Aksjonærregisteroppgaven er lovpålagt rapportering for aksjeselskap. Fristen er i januar og det kan bli alvorlige konsekvenser om denne ikke blir levert i tide, eller at den ikke blir fylt ut korrekt.

Aksjonærregisteroppgaven er bare en av mange regelmessige innleveringer som det er viktig at håndteres på riktig måte. Selv om det er mulig å gjøre mye regnskapsarbeid på egen hånd, er det viktig å ha tilgang på nødvendig kompetanse.

Våre spesialister bistår med korrekt rapportering slik at riktig informasjon om aksjonærer og eventuelt utbytte ajourføres:

  • Rapportering til aksjonærregisterer
  • Rapportering av endringer i aksjonærforhold/ utbytte etc.