Årsregnskap

Trenger du hjelp med årsregnskapet?

Årsregnskapet for regnskapspliktige virksomheter er offentlig informasjon. Formålet med dette er å formidle relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.

Våre spesialister sørger for at årsregnskapet går raskt og effektivt for deg.