Cantor

Konsernregnskap og konsolidering

Finance Professionals bruker Cantor Controller til konsernregnskap og rapportering for konsernkunder. Ved hjelp av Cantor og integrasjoner til økonomisystemer, kan vi bygge opp automatiserte rapporteringer og effektivt konsolidere små og store konserner. Som kunde har du tilgang til rapporter og oversikter i nettleser.

Rapportering og regnskap for konsern

Vi gjør konsernregnskap  med Cantor. Cantor er et komplett konsolideringssystem for bedrifter, som erstatter kompliserte regneark for konsernregnskap ved å samle virkelige tall, budsjetter, prognoser og aktuelle dimensjoner fra alle selskap i gruppen på en og samme plass.

Systemet kommer komplett med et stort antall rapportmaler og full fleksibilitet til å bygge opp rapporter nøyaktig slik du ønsker. I tillegg til tradisjonell konsernrapportering kan rapportene også hente tall sidelengs – datter til datter, konsolidert med mor. Her er det kun kreativiteten som setter grenser.

Cantor har full valutahåndtering for selskaper som opererer i utlandet. Automatisk innhenting av valutakurser fra Norges Bank med et enkelt tastetrykk.

Enkel registrering av elimineringsposter som kan gjentas automatisk eller registreres for den enkelte regnskapsperiode. Cantor løser også problematikken med avskrivning av goodwill og andre mer- eller mindre-verdier og foretar korrigering mot resultat- og balansepostene automatisk ut fra hver enkelt registrering.