Fast ansettelse

Vi tar oss av rekrutteringen for deg

Nøkkelen til fremgang og lønnsomhet er å ansette rett person til rett plass. Spesielt når det gjelder rekruttering av dyktige medarbeidere, ledere, direktører eller spesialister. Hos oss finner du engasjement, kompetanse og ressurser som skaper en optimal rekrutteringsprosess.

En kvalitetssikret rekrutteringsprosess

Vi er opptatt av at vår rekrutteringsprosess skal være strukturert, faktabasert, rettferdig og gi en god kandidatopplevelse. Som rekrutterere har vi et stort ansvar, både overfor oppdragsgiver og kandidater.

For de aller fleste kandidater, de som ikke kommer så langt som til et intervju med oppdragsgiver, vil kandidatenes oppfatning av oppdragsgiver i stor grad påvirkes av hvordan vi som rekrutterere representerer oppdragsgiver. Ved å gi oss et rekrutteringsoppdrag, har oppdragsgiver vist oss stor tillit som formidlere av oppdragsgivers kultur, verdier og image, og kandidatenes opplevelse av rekrutteringsprosessen er derfor viktig for oss.

Oppdragsgiver har gitt oss i oppdrag å finne den best egnede kandidaten for en stilling. Men hva er «best egnet»? Er det kandidaten med best karakterer? Eller med den mest imponerende CVen? Er det den utadvendte kandidaten som sjarmerer alle med sitt vinnende vesen?

Vi ser etter den kandidat som har den mest optimale kompetanse for den aktuelle stillingen.

Rekruttering til hvilke bransjer og fagområder?

Vi rekrutterer til alle typer stillinger innen økonomi, regnskap og lønn.

Vi finner medarbeideren, mellomlederen og topplederen.

Stillingsanalyse og beskrivelse

En helt avgjørende forutsetning for å finne den best kvalifiserte kandidat, er å vite hvilke oppgaver denne skal løse i jobben. En stillingsanalyse og vurdering av hvilket behov bedriften har er derfor viktig å utføre i en startfase. Kartlegging rundt dette gjør vi sammen med oppdragsgiver. I stillingsanalysen defineres kompetanser som er essensielle for stillingen.

Deretter lages en god beskrivelse av stillingen.

Annonsering

Basert på stillingsanalysen og i samarbeid med oppdragsgiver, utarbeides stillingsannonse. Stillingen publiseres deretter i de ulike mediene som er tilpasset det spesifikke behovet. Dette kan være karriere.no, Finn.no, NAV.no, SoMe-kanaler som Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.

Vi benytter også trykte medier (ofte lokalaviser) i de tilfellene hvor kunden ønsker god markedsføring av bedriften – og kanskje at man er i vekst, samtidig som vi vil treffe søkeren som kanskje ikke er i direkte jobbsøkeprosess.

Intervju, referansesjekk og ansettelse

Kandidatene som søker på stillingen blir tatt godt hånd om. De som viser seg å være mindre interessante for stillingen, kan raskt få svar om dette. De kandidatene som kan passe inn til beskrivelsen, blir vurdert i fellesskap og førstegangsintervjuet foregår hos oss i Finance Professionals HR, oftest uten deg som oppdragsgiver til stede. Vårt formål er å gjøre prosessen enklere for deg, og vi skal sortere ut de beste, slik at du som oppdragsgiver opplever prosessen som effektiv og nyttig. Det skrives rapporter etter intervjuene, slik at det skal bli lettere for deg å gjøre egne betraktninger – uten å ha møtt disse.

Neste fase er 2. gangs intervjuer. Disse foregår oftest i den aktuelle bedriften. Heretter velges de beste ut, og disse blir referansesjekket. Kanskje det er nødvendig med et møte til for å være helt sikker på det viktige valget?

Vi bistår i også avslutningsdelen av ansettelsen dersom det er ønskelig.

Vi vet at våre kunder er fornøyde med vår rekrutterings form, og har gode referanser å vise til. Nøl ikke med å prøve et nært samarbeide med oss du også!

Vi jobber etter prinsippet:
«Man skal ikke gi seg før man ser at det er perfekt match mellom arbeidsgiver og den rette medarbeideren.»