John-Erik Tønnessen

John-Erik er Handelsøkonom fra Handelsakademiet (Bachelor of Science, Business Administration), samt en rekke kurs og videreutdannelse innen ledelse, prosjektstyring, økonomi og administrasjon.

Han har mere enn 30 års erfaring fra ledende stillinger innen regnskap, økonomi, logistikk, kjededrift, IT, eiendomsutvikling og bærekraft, hvorav 15 år som daglig leder, 6 år som økonomidirektør og 12 år som logistikkdirektør. I mere enn 20 år har John-Erik arbeidet i norske datterselskap av store internasjonale selskaper, og de øvrige årene i mellomstore egeneide norske selskaper.

Gjennom sine ledende stillinger har John-Erik i mange av årene sittet i styrene til selskapene, enten som styreleder, styremedlem, styresekretær eller som daglig leder.

Han har bred erfaring fra strategiutvikling, utvikling og forbedring av forretningsprosesser, analyse, utvikling, rapportering og oppfølging av nøkkeltall, eierstyring, controlling, kvalitet- og miljøledelse.

Nøkkelkompetanser

  • Styrearbeid
  • CFO for hire
  • ERP-systemer
  • Endringsledelse

Bransjer

  • Legemidler
  • Produksjonsbedrifter
  • Tjenesteytende virksomhet
  • IT