Digital generalforsamling

Lær deg alt du må vite om gjennomføring av en digital generalforsamling.

2021-03-01-Veileder-digital-GF-1024x546

Dersom du vurderer å avholde din neste generalforsamling digitalt er du ikke alene om dette. Etter at regjeringen i 2020 – i forbindelse med koronapandemien – gikk ut og oppfordret næringslivet til å gjennomføre styremøter og generalforsamlinger ved bruk av digitale løsninger, er dette på vei til å bli den nye normalen. Gjennomføring av digitale selskapsmøter er også blitt betydelig enklere etter at det i mai 2020 ble innført en ny midlertidig, covid-19-relatert lov, som på mange områder sidestiller fysiske og digitale styremøter og generalforsamlinger. 

Lovgivningen har også noen særskilte krav ved digital generalforsamling som vi vil gå nærmere inn på i denne veilederen.

Dette inneholder veilederen om digital generalforsamling

 • Hva er en digital generalforsamling?
 • Hva sier lovgivningen?
 • Aksjonærene har rett til å delta digitalt
 • Generalforsamlingen kan avholdes 100% digitalt
 • Midlertidig lov gir styret myndighet til å beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte
 • Ny lovgivning likestiller fysiske og digitale møter i stor grad
 • Oppsummering av lovgivningen
 • Hva bør styrene ha tenkt gjennom ved digital generalforsamling i 2021?
 • Hvilken teknisk infrastruktur må være på plass?
 • Hvilken leverandør bør du velge?
 • Heldigital, hybrid eller skriftlig behandling?
 • Styret kan ikke velge en behandlingsmåte som i praksis hindrer aksjeeiere fra å delta og stemme. 
 • Hva må være med i innkallingen?
 • Øv i forkant
 • Møteledelse

 

Veilederen inneholder også et konkret eksempel i 5 steg, som viser deg hvordan du avholder en LOVLIG digital generalforsamling i din bedrift.

 • Steg 1: Styremøte
 • Steg 2: Innkalling til generalforsamling
 • Steg 3: Test av løsningen
 • Steg 4: Gjennomføring av selve generalforsamlingen
 • Steg 5: Protokoll fra generalforsamlingen

 

Alt du trenger å gjøre for å få umiddelbar tilgang til veilederen, er å melde deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle i din informasjon under. Her vil du motta nye blogginnlegg, gode tips, og nyttig informasjon om styrearbeid, regnskap og økonomistyring. Du kan melde deg av når som helst. Les om personvern her.