Management for hire

Behov for midlertidig arbeidskraft?

For mange selskaper kan det til tider oppstå behov for innleie av midlertidig arbeidskraft. Behovet kan melde seg i forbindelse med prosjekter, omorganiseringer, permisjoner eller sykdom.

Management for hire, eller interimledelse, kan være en god løsning for virksomheter som har et midlertidig behov for å fylle nøkkelfunksjoner. Vi skreddersyr en løsning som passer din bedrift og er svært opptatt av å tilby ledere som både er faglig sterke og som har den nødvendige operative erfaringen. Våre medarbeidere fyller raskt den nødvendige nøkkelrollen i deres økonomifunksjon.