Nils Østbye

Nils er utdannet revisor fra Høyskolen i Oslo, og er Statsautorisert revisor gjennom utdannelse på BI.

Han har bakgrunn fra et av «big 5» revisjonsselskaper, der han jobbet i 13 år i Norge og Irland. Etter dette har han jobbet i 10 år som regnskapssjef og økonomidirektør i den norske og svenske delen av et børsnotert konsern som er verdensledende innen laboratorietesting.

Nils har omfattede erfaring med oppbygging, ledelse og drift av konserninterne tjenestesentre på kryss av landegrenser, og har stor gjennomføringskraft. Nils har dybdekompetanse innen konsernregnskap og ulike regnskapsprinsipper, som IFRS, NGAAP og SGAAP.

Nøkkelkompetanser

  • Årsregnskap
  • Konsernregnskap/konsolidering
  • Rapportering
  • IFRS/NGAAP/SGAAP

Bransjer

  • Revisjon
  • Handel
  • Tjenesteytende virksomhet
  • IT