Orgbrain

Orgbrain – Fremtidens styrerom er digitalt

Orgbrain er et skybasert verktøy for styremøter og generalforsamlinger. Verktøyet gir det alt du trenger for å organisere og holde orden på styrearbeidet. 

En portal med alt styret trenger - på ett sted

Orgbrain er en portal som er tilpasset oppgavene et styre er ansvarlig for. På en enkel måte bidrar portalen til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid.

Årets arbeid kan planlegges i et årshjul. Alle styremøter kan planlegges tidlig på året, med innkallelser. Verktøyet innehar et bibliotek med punkter for agenda, standardoppgaver for et styre. Møteagenda genererer et referat med standardiserte tekster. Dette kan være tidsbesparende med tanke på føring av protokoll i etterkant av møtet.

Hvis det viser seg at en sak ikke kan ferdigbehandles kan denne gjøres om til en oppfølgingssak og kommer automatisk med på neste styremøte.

Verktøyet har direkte kobling til ulike lovverk, noe som resulterer i at behandling av saker blir gjort i henhold til lovverket. Dette sikrer at styrearbeidet blir gjennomført på en sikker måte.

Orgbrain gir styret mulighet til å gjennomføre styremøter digitalt, noe vi har sett har vært nyttig gjennom det siste året. Alle relevante filer og dokumenter kan lastes opp og blir tilgjengelig for styredeltakerne. Stemmegiving og signering kan og utføres digitalt.

Digitale styremøter

Orgbrain gir styret mulighet til å gjennomføre styremøter digitalt, noe vi har sett har vært nyttig gjennom det siste året. Alle relevante filer og dokumenter kan lastes opp og blir tilgjengelig for styredeltakerne. Stemmegiving og signering kan og utføres digitalt.

Styreskolen - nettbasert kurs i styrearbeid

Innholdet i skolen gir brukerne en innføring i sentrale juridiske og praktiske forhold rundt styrearbeidet medlemmer av et styre bør kjenne til. Gjennomfører brukere en eksamen som er tilgjengelig i skolen, vil de motta et bevis på at de er sertifisert styremedlem gjennom Orgbrain.

Aksjeeierbok

Orgbrain inneholder en aksjeeierbok som gir full oversikt over hvem som er aksjonærer. Løsningen hensyntar forskjellige aksjeklasser slik at digital stemmegivning på generalforsamlinger blir håndtert korrekt.

Prøv Orgbrain gratis i 14 dager

 Få full tilgang til alle funksjoner i Orgbrain, inkludert Styreskolen. Du forplikter deg ikke til noe, og må ikke legge inn kredittkort-opplysninger.