Referanser

Eksempler på noen av våre oppdrag

Vi bistår våre kunder med et bredt spekter av tjenester. Her er noen eksempler på oppdrag vi har løst.

CFO for Hire

Selskap i forsikringsbransjen som vokste kraftig hadde behov for kvalifiserte ressurser som kunne stille på kort varsel. Vi leverte CFO for hire over en periode på et år, samt business controller og konsernregnskapssjef. 

I forbindelse med selskapets børsintroduksjon hadde vi ansvaret for førstegangs omarbeiding til IFRS. Videre etablerte vi konsernregnskaps- og rapporteringssystem. 

Callcenter på Østlandet

Selskapet hadde siden etableringen 18 måneder før vårt oppdrag opplevd en meget kraftig vekst, og vunnet priser for sin virksomhet. Vi ble engasjert for å etablere regnskaps- og økonomirutiner i selskapet, samt systemer for styrearbeid.

Vi overtok selskapets regnskapsføring, og dedikerte en medarbeider som aktiv støtte til selskapets økonomifunksjon.

Videre bisto vi selskapet med å implementere gode rutiner for styrearbeid, ved hjelp av det digitale styresystemet Orgbrain.

Større advokatselskap i Oslo

Vi fikk i oppdrag å analysere selskapets økonomifunksjon, og foreslå organisering av denne. Oppdraget inkluderte utarbeidelse av profil på ny økonomileder, samt deltakelse i rekrutteringsprosess, frem til ny økonomileder var på plass. Parallelt med dette organisasjonsoppdraget gjennomførte vi også lønnsomhetsanalyser for kunden, samt utarbeidet nytt rammeverk for rapportering.

Investeringsselskap i Bærum

Grunnleggerne av investeringsselskap kontaktet oss for bistand i forbindelse med utarbeidelse av business case. Vi bisto i strategidiskusjoner og med utvikling av forretningsmodell, inklusive finansiell modellering.

I etterkant er en av partnerne valgt inn i selskapets styre, og fungerer som styresekretær. Etablerte rutiner for styrearbeid, ved hjelp av det digitale styresystemet Orgbrain, og er løpende rådgiver i forbindelse med kapitalisering av selskapet.

Regnskapsmedarbeider til leie

Norsk datterselskap av internasjonalt børsnotert konsern gjennomførte en omorganisering av økonomifunksjonen, og trengte en fleksibel bemanningsløsninger. En av våre dyktige regnskapsmedarbeidere ble leid ut til selskapet i et år, for å sikre kompetente ressurser i overgangsfasen.

Finanssjef til leie

Den svenske virksomheten i internasjonalt konsern hadde behov for en erfaren finanssjef/ CFO i forbindelse med omorganisering. 

En av våre erfarne partnere gikk inn i selskapet over en periode på 2 år, og sikret rettidig og korrekt rapportering for et 20-talls selskaper i Sverige, gjennom sin ledelse av økonomifunkasjonen.

Finansiell modellering i forbindelse med kapitalinnhenting

IT-selskap skulle gjennomføre kapitalinnhenting, og valgte crowdfunding. Vi bisto med finansiell modellering og utarbeidelse av prospekt.

Prosjektleder ERP

Leverandør av ERP-systemer hadde behov for prosjektleder til et meget stort oppdrag. Vi dekket kundens behov ved å leie ut en av våre erfarne konsulenter, til prosjektet som ble gjennomført i henhold til plan.