Thomas Gjelsnes

Thomas har en Bachelor i Økonomistyring, Regnskap og Skatt fra BI, samt Masterprogrammer på BI i Prosjektledelse, Finans og International Business Management fra BI i samarbeid med Henley Management College. I tillegg har Thomas Master-nivå programmene Styrekompetanse I og Styrekompetanse II på BI.

Han har 25 års erfaring fra ulike ledende økonomistillinger, deriblant økonomidirektør i et norskkontrollert legemiddelselskap som var notert på NYSE, samt 10 år i et verdensledende selskap i laboratoriebransjen, med ansvar for konsernets økonomifunksjoner i Norge og Sverige, samt Danmark, Finland og Estland.

Thomas har omfattende styreerfaring fra flere titalls selskaper, samt prosjektledererfaring fra ulike omstillingsprosjekter og systemimplementeringsprosjekter.

Thomas er ofte engasjert som innleid CFO, rådgiver for oppstartsselskaper, og i bedrifter som har behov for bistand i forbindelse med omstrukturering og effektivisering.

Nøkkelkompetanser

  • Styrearbeid
  • CFO for hire
  • ERP-systemer
  • Endringsledelse

Bransjer

  • Legemidler
  • Produksjonsbedrifter
  • Tjenesteytende virksomhet
  • IT