Lønn

Trenger du hjelp til lønnsarbeidet?

Våre spesialister er alltid oppdatert på gjeldene lover og regler. Vær trygg på at dine ansatte får rett lønn i tide.

Lønnsfaget er et fagfelt som kan virke stort og komplisert med mye lover og regler, og det er en forutsetning at de ansatte er løpende oppdatert på disse. Våre spesialister kan overta alt fra lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding, HMS og arbeidsgiveravgift til personaloppgaver.

Vårt team vet hva som kreves for å få lønn til å fungere i henhold til gjeldende regelverk.